Zamówienia publiczne

256/2019

19 sierpnia 2019

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółki i ich rodzin

Odwołanie

Odwołanie cd.

UWAGA!!!: w odpowiedzi na zgłoszoną wątpliwość uczestnika postępowania dot. treści § 3 ust.8 projektu umowy, Zamawiający wyjaśnia,że oczekuje od Wykonawców:

a) możliwości telefonicznej rejestracji wizyt poprzez infolinię Wykonawcy;

b) możliwości telefonicznej rejestracji wizyt bezpośrednio we wszystkich placówkach Wykonawcy, również w placówkach współpracujących.

Jednocześnie Zamawiający oczekuje możliwości osobistej rejestracji wizyt we wszystkich placówkach Wykonawcy, również  w placówkach współpracujących.

Odnośnie pkt D.7) Formularza oferty: Zamawiający oczekuje podania łącznej liczby specjalności, a nie liczby lekarzy specjalistów w placówce/placówkach Wykonawcy zlokalizowanych w promieniu 2 km od Pałacu Kultury i Nauki.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 04.09.2019 r., godz. 12:30

Termin otwarcia ofert: 04.08.2019 r., godz. 13:00

Ogłoszenie o Zamówieniu, SIWZ, umowa, porozumienie

UWAGA: zmiana treści w Formularzu ofertowym polegająca na wprowadzeniu pkt 5).

Poprawiony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZE EDYTOWALNE:

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

INFORMACJA Z OTWARCIA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
 

 

 

 

 

Wpis dodany przez: Krzysztof Kawałek 19-08-2019

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 28-08-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-08-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-08-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-08-2019

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 30-08-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 02-09-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 05-09-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 23-09-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 30-09-2019