Zamówienia publiczne

158/2019

30 kwietnia 2019

REMONT BAZ KOLUMN ZEWNĘTRZNYCH PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

Termin składania ofert: 21.05.2019 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 21.05.2019 r. godz.13:00

UWAGA: treść pkt 10 formularza ofertowego została zmieniona.

UWAGA: nowa Ofertowa tabela kalkulacyjna - wersja edytowalna

edytowalny formularz oferty (wersja poprawiona)

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Program prac konserwatorskich

STWOiR

OWU

UWAGA: Zamawiający informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zostaje unieważnione

Wpis dodany przez: Anna Rybak 30-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 30-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 30-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 06-05-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 06-05-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 07-05-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 19-06-2019