Zamówienia publiczne

137/2019

10 kwietnia 2019

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA WYMIANY DŹWIGÓW NR 11 I NR 12 OBSŁUGUJĄCYCH TARAS WIDOKOWY NA XXX KONDYGNACJI PKiN

Termin składania ofert: 23.04.2019 r. godz.15:00

Ceny złożonych ofert znacznie przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia procedurę.

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

dokumentacja techniczna

UWAGA: pozostałe załączniki zostaną udostępnione Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

UWAGA II: zamawiający przedłuża termin składania ofert

 

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 10-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 10-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 10-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 10-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 10-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 10-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 11-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 11-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 11-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 30-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 30-04-2019