Zamówienia publiczne

128/2019

8 kwietnia 2019

USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I PUBLIC RELATIONS ZARZĄDU PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Termin składania ofert: 23.04.2019 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 23.04.2019 r. godz.13:00

UWAGA: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Ogłoszenie

SIWZ

edytowalny formularz oferty

edytowalny wykaz usług

edytowalny wykaz osób

edytowalne oświadczenie art.25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

edytowalne oświadczenie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Wpis dodany przez: Anna Rybak 08-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 12-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 12-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 12-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 17-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 23-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 24-04-2019