Zamówienia publiczne

123/2019

2 kwietnia 2019

Remont zbiorników wody ppoż. wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zlokalizowanych na terenie przyległym do budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Termin składania ofert: 17.04.2019 godz.12:30

Otwarcie ofert: 17.04.2019 godz. 13:00

UNIEWAŻNIENIE postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana treści SIWZ - 12-04-2019

Ogłoszenie, SIWZ, Załączniki, OWU,

Przedmiar, opis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Druki edytowalne: Formularz Oferty, Oświadczenie1, Oświadczenie2, wykaz robót, wykaz osób

Wpis dodany przez: Anna Kołosowska 02-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 02-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 02-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 12-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 17-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 23-04-2019