Zamówienia publiczne

82/2019

4 marca 2019

REMONT SALI STARZYŃSKIEGO W PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

Termin składania ofert: 21.03.2019 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 21.03.2019 r. godz.13:00

UWAGA: zmiana osoby do kontaktów w pkt 8.11SIWZ: powinno być -

Pan Maciej Hirszler, tel. 22 656 76 96, kom. 888 296 128 w godz.8:00-16:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Projekt budowlany Architektura -opis

Projekt budowlany Architektura - rysunki:

rys 1, rys 2, rys 3, rys 4, rys 5

Elektryka - rysunki:

rys 01, rys 02, rys 03

Projekt arch-bud remontu drewnianej posadzki

Przedmiar - elektryka

Przedmiar - parkiet

Przedmiar budowlane

Opis przedmiotu zamówienia

edytowalny formularz oferty

edytowalny wykaz robót

edytowalny wykaz osób

edytowalny załącznik nr 3

edytowalny załacznik nr 4

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 04-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 04-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 04-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 04-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 04-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 11-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 11-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 11-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 11-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 18-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 18-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 18-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 22-03-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 01-04-2019