Zamówienia publiczne

TA-25/2014

30 października 2014

Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych I etapu zadania inwestycyjnego w PKiN pn.”Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż”

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

Informacja o wyborze

Odpowiedź na pytanie drugiego Wykonawcy z dn.06.11.2014 r.

Odpowiedź na pytanie pierwszego Wykonawcy z dn.06.11.2014 r

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Wpis dodany przez: Ewelina Dudziak 30-10-2014