BIP

STATUS PRAWNY I SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Nazwa Dane
Numer KRS
0000036568
Numer REGON
014903547
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy Spółki
3.300.000 złotych
Wspólnicy
Miasto Stołeczne Warszawa
Posiadane udziały
6.600 (całość udziałów Spółki)

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r.

Opinia biegłego niezależnego rewidenta