Aktualności i wydarzenia

Klauzula informacyjna RODO

28 maja 2018

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych- RODO

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że administratorem Państwa danych jest Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. w Warszawie, Plac Defilad 1.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO.

Nowe przepisy wprowadzają jednolite zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

 

RODO ustanawia przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, dane osobowe to informacje o określonej osobie fizycznej lub pozwalające jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną. RODO dotyczy danych osobowych niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

 

Przepisy RODO określają przede wszystkim:

- kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem,

- obowiązki administratora Państwa danych osobowych,

- jakie przysługują prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,

- jakie obowiązki spoczywają na administratorze Państwa danych osobowych,

- wymagania dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

W załączeniu przesyłamy wymagane przez przepisy RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZPKiN sp. z o.o.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt (24 godziny na dobę i 7 dni tygodnia), e-mail: zarząd@pkin.pl

 

  Z wyrazami szacunku

  Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.