Aktualności i wydarzenia

Wystawa „In nostra terra, scilicet Polonia” przed PKiN

23 listopada 2017

Przed Narodowym Muzeum Techniki otwarta została wystawa, której celem jest prezentacja wybitnych polskich luminarzy nauki i techniki oraz ich dzieł.

Wystawa zaadresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów oraz dorosłych ciekawych świata, chętnych poszerzyć wiedzę o chlubnej historii polskiej myśli technicznej.

Organizatorem, autorem merytorycznym, operatorem i opiekunem wystawy „In nostra terra, scilicet Polonia” jest Narodowe Muzeum Techniki.

Wystawa plenerowa ma na celu zasygnalizowanie utworzenia Narodowego Muzeum Techniki, którego siedziba przewidziana jest w skrzydle „G” PKIN.

Wystawa prezentowana będzie do 31 stycznia 2018 roku.

 Zapraszamy!