Aktualności i wydarzenia

Odszedł Jerzy Jasiuk, wieloletni dyrektor Muzeum Techniki w PKiN

27 grudnia 2016

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci inż. Jerzego Jasiuka, wieloletniego Dyrektora Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki.
W osobie Dyrektora Jasiuka żegnamy prawdziwego pasjonata, znawcę i przyjaciela Pałacu Kultury, związanego z PKiN od początku jego istnienia.
Jako członek Stacji Naukowo-Badawczej Polskiej Akademii Nauk na terenie budowy  PKiN był współautorem unikalnych pozycji naukowych o Pałacu, z których wiedzę czerpiemy do dnia dzisiejszego.
To ogromna strata także dla całego środowiska naukowo-technicznego.

Zarząd i pracownicy ZPKiN sp.  z o.o.