1. Na Taras Widokowy PKIN można wjechać w godzinach funkcjonowania Tarasu, z ważnym biletem wstępu.
 2. Na Tarasie Widokowym Zwiedzający lub Goście mogą przebywać w dniach i godzinach jego otwarcia. ZPKiN Sp. z o.o. ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, zamknąć Taras Widokowy i wezwać Gości do opuszczenia Tarasu. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za kupione bilety.
 3. Na Taras Widokowy obowiązuje zakaz wstępu

a. osób pod wpływem alkoholu,

b. zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych

c. z bagażem, w tym bagażem podręcznym, torbami, w tym torbami z zakupami, plecakami turystycznymi lub paczkami. Zakaz nie dotyczy wyłącznie torebek damskich. Szatnia PKiN nie przechowuje bagażu, bagaż należy pozostawić w płatnej przechowalni.

 1. Personel ZPKiN może odmówić wpuszczenia na Taras Widokowy, lub wyprosić z Tarasu osoby naruszające postanowienia pkt. 3 powyżej, bez prawa do zwrotu pieniędzy za bilety.
 2. Bilety wstępu sprzedaje tylko i wyłącznie kasa biletowa, obsługiwana przed podmiot wskazany przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Kasa nie zwraca pieniędzy za bilety niewykorzystane.
 3. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są bileterzy wyznaczeni przez ZPKiN Sp. z o.o.
 4. Dzieci do lat trzech  wjeżdżają na taras bezpłatnie, dzieciom powyżej 3-go roku życia, młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, i osobom, które ukończyły 65 lat przysługują bilety ulgowe po okazaniu ważnej legitymacji lub odpowiedniego dokumentu.
 5. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą wjeżdżać z poziomu 1 ( hol windowy).
 6. W przypadku wjazdu grupy zorganizowanej, kasa ma prawo do czasowego wstrzymania sprzedaży biletów indywidualnych.
 7. Na każde 10 osób w grupie zorganizowanej 1 przewodnik może wejść nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach bezpłatne wejście na Taras Widokowy jest możliwe  tylko  na podstawie biletów specjalnych numerowanych, ostemplowanych datą i pieczątką „BEZPŁATNY”. Szczegółowe zasady udzielania zgody na wjazd nieodpłatny są opisane w REGULAMINIE UDZIELANIA ZGODY NA NIEODPŁATNY WJAZD NA TARAS WIDOKOWY PKIN .
 8. Na Tarasie Widokowym obowiązuje  bezwzględny zakaz wychylania się, rzucania monet i innych przedmiotów.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Dzieci do balustrad mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.
 10. Organizatorzy wycieczek szkolnych są zobowiązani do przestrzegania ustaleń § 32-33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69).